szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo

1

25 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie CKCZ SEP w kadencji 2022-2026. Spotkanie w formule on-line poświęcone było wzajemnemu poznaniu się członków komisji. Wybrano Prezydium oraz omówiono wstępnie założenia działalności Komisji.

Centralna Komisja ds. Członków Zwyczajnych SEP powołana została w kadencji 2014-2018 na wniosek prezesa SEP Piotra Szymczka, na posiedzeniu Zarządu Głównego 1 lipca 2014 roku. Komisja pełni funkcję organu doradczego ZG SEP. Celem jej działania jest rozpoznawanie i uwzględnianie możliwie w najszerszym zakresie oczekiwań członków SEP, które są zróżnicowane w poszczególnych środowiskach.

Od momentu powołania CKCZ SEP w 2014 roku funkcję przewodniczącej pełni kol. Józefa Okładło – od 2019 roku Członek Honorowy SEP – obecnie prezes Oddziału Tarnobrzeskiego SEP. Jako przewodnicząca  Komisji stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom członków Stowarzyszenia, jest inicjatorką i organizatorką corocznych spotkań Dyskusyjnego Forum Kobiet SEP, które wypracowuje wiele ciekawych wniosków oraz odgrywa ważną rolę w integracji środowiska SEP.

CKCZ w okresie dwóch kadencji swojej działalności przeprowadziła m.in. ankietę wśród  oddziałów na temat pomocy koleżeńskiej i przedstawiła jej wyniki na forum ZG SEP oraz Rady Prezesów. Zwróciło to  szeroką uwagę na ten ważny element działalności stowarzyszeniowej. Komisja opracowała także procedury ceremoniałów: powitalnego i pożegnalnego członków SEP oraz ceremoniału sztandaru Stowarzyszenia. Z inicjatywy CKCZ została podjęta inicjatywa ufundowania na stulecie SEP przypadające w 2019 roku nowego sztandaru SEP przez wszystkie oddziały Stowarzyszenia.

W dniach 22-25 września 2022 roku odbył się XL Walny Zjazd Delegatów SEP w Bydgoszczy, po którym nowo wyłoniony Zarząd Główny SEP dokonał reorganizacji organów roboczych ZG zmniejszając m.in. liczbę centralnych komisji SEP. Z 21 komisji działających w kadencji 2018-2022 pozostawiono 13 – niestety nie było wśród nich Centralnej Komisji ds. Członków Zwyczajnych SEP. Dzięki staraniom kol. Józefy Okładło ZG SEP powołał CKCZ 19 kwietnia 2023 roku w składzie 6. członków. Ze względu na większą liczbę chętnych do pracy w Komisji, ZG SEP 14 czerwca 2023 roku podjął uchwałę o uzupełnieniu składu CKCZ o kolejnych 7 członków.

Na spotkaniu 25 października br., po przywitaniu przez przewodniczącą Komisji i prezentacji uczestników, zostało wybrane Prezydium Komisji w składzie: kol. Andrzej Englert - wiceprzewodniczący (O. Warszawski SEP), kol. Joanna Perkuszewska - sekretarz (O. Radomski SEP), kol. Maria Tyrakowska - skarbnik (O. Bielsko-Bialski SEP), kol. Andrzej Gucwa – pełnomocnik CKCZ ds. kontaktów z członkami honorowymi i seniorami SEP (O. Chełmski) oraz kol. Jerzy Szczurowski - członek Prezydium (O. EIT SEP). Pozostali członkowie Komisji to: kol. Iwona Fabjańczyk (O. EIT SEP), kol. Arkadiusz Krawiec (O. Kaliski SEP), kol. Karolina Machajska (O. Bielsko-Bialski SEP), kol. Wojciech Mosakowski (O. Włocławski SEP), kol. Mariusz Pawlak (O. Płocki SEP), kol. Waldemar Stefański (O. Koniński SEP) oraz kol. Marcin Wardach (O. Szczeciński SEP).

W dalszej części spotkania każdy członek Komisji zadeklarował wstępnie, w jakich obszarach działalności pragnie przejawiać aktywność. Tematy zostaną omówione szerzej na kolejnym posiedzeniu. Kol. Józefa Okładło pogratulowała zebranym wyboru do CKCZ w kadencji 2022-2026 oraz zaangażowania w działalność społeczną SEP.

opracował: Jerzy Szczurowski

Szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia przygotowujące
do egzaminów kwalifikacyjnych

Egzaminy

Egzaminy

Wydajemy świadectwa upoważniające
do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty do pobrania przydatne
przy współpracy z SEP

(C) 1990 - 2024

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnobrzeski w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies