szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo

W restauracji Anser w Tarnobrzegu-Machowie w dniu 26 marca 2024 roku zostało zorganizowane sympozjum szkoleniowe pt. „Vademecum przeciwpożarowe elektryka”. Organizatorami tego wydarzenia było Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnobrzegu, Koło SEP „Siarkopol” oraz firma Cerbex sp. z o. o. – producent certyfikowanych urządzeń przeciwpożarowych. Sympozjum szkoleniowe poprowadził Mirosław Dybczyk, dyrektor techniczny firmy Cerbex. Partnerami i sponsorami były Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o. o. oraz Hurtownia Elektryczna ELTEX ze Stalowej Woli. W sympozjum wzięło udział ponad 60 osób z czego blisko 20 uczniów przyjechało z Koła SEP przy Zespole Szkół w Połańcu, przy której powstaje Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w Połańcu.

Doskonale wiemy, że bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania, aby właściwe funkcjonowały zarówno w stanie gotowości, jak i w czasie pożaru. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczo-gaśniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia się określone wymagania dla konstrukcji budynku oraz instalowanych w nim urządzeń elektrycznych i instalacji zasilającej te urządzenia. Sprawność przebiegu ewakuacji zależy od wielu czynników, począwszy od zagwarantowanych przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu warunków technicznych do jej przeprowadzenia mówimy tu m.in. o wyznaczeniu dróg ewakuacyjnych, wydzielenie stref pożarowych czy oświetleniu awaryjnym, a skończywszy na urządzeniach przeciwpożarowych (np. dźwiękowe systemy ostrzegawcze, systemy sygnalizacji pożaru, wentylacji pożarowej, oddymianie itp.). Wszystkie rozwiązania mają za zadanie utrzymać w budynku objętym pożarem, przez założony czas, parametry środowiska umożliwiające bezpieczną ewakuację. Podczas pożaru wskutek wysterowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu urządzenia elektryczne powszechnego użytku zostają wyłączone spod napięcia co zapewnia bezpieczne prowadzenie akcji gaśniczej. Należy pamiętać że w budynku, w którym zostały zainstalowane urządzenia ppoż., niedopuszczalne jest ich wyłączenie w czasie pożaru. Urządzenia p.poż należy zasilać sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Podczas spotkania zostały przedstawione obowiązujące regulacje prawne oraz dobre praktyki wynikające z zasad wiedzy technicznej w zakresie stosowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Omówiono również wymagania dla rozdzielnic pożarowych z układem SZR oraz dla rozdzielnic stosowanych w wentylacji pożarowej.

Opracował: Jacek Zelik

Zdjęcia: Jacek Zelik, Piotr Wajda

vademcum_przeciwpożarowe_elektryka
vademcum_przeciwpożarowe_elektryka
vademcum_przeciwpożarowe_elektryka
vademcum_przeciwpożarowe_elektryka
vademcum_przeciwpożarowe_elektryka
vademcum_przeciwpożarowe_elektryka
vademcum_przeciwpożarowe_elektryka
vademcum_przeciwpożarowe_elektryka
vademcum_przeciwpożarowe_elektryka

Materiały z sympozjum do pobrania:

Dopuszczenie jednostkowe - odpowiedź GUNB

Dopuszczenie jednostkowe - odpowiedź MRiT

Odpowiedz CNBOP dotyczące rozdzielnic

Prezentacja ZASILACZ CX1604 rev1

Link do strony Cerbex ze szkoleniami:

https://cerbex.pl/konferencja-wademekum-przeciwpozarowe-elektryka-15-marzec-2024-katowice/

 

 

 

Szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia przygotowujące
do egzaminów kwalifikacyjnych

Egzaminy

Egzaminy

Wydajemy świadectwa upoważniające
do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty do pobrania przydatne
przy współpracy z SEP

(C) 1990 - 2024

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnobrzeski w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies