szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo

Akualności

W biurze SEP w Warszawie w dniu 9 marca 2023 r. odbyło się drugie w obecnej kadencji posiedzenie Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP (CKNiPE). Komisja pracuje w 12. osobowym składzie pod przewodnictwem Kol. Piotra Borkowskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również goście: Kol Sławomir Cieślik – prezes SEP, Kol Jacek Nowicki – sekretarz generalny SEP. Z ramienia Oddziału SEP Tarnobrzeg w pracach Komisji uczestniczył kol. Andrzej Balawender.

Szczegóły obrad pod linkiem: Posiedzenie Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych SEP

 1

Szkolne Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Zespole Szkół w Połańcu w dniu 9 marca 2023 roku uczestniczyło w V Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł.” które organizowane było przez Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Koło Oddziału Studenckiego IEEE (Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników). Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było „Przełącz się na atomOZE!” które skłania do dyskusji o sytuacji bezpieczeństwa energetycznego oraz wyzwań przed którymi stoi energetyka w Polsce. Podczas sympozjum uczniowie wysłuchali wykładu którego tematem przewodnim była technologia wodorowa. Dalsza część sympozjum poświęcona była tematyce odnawialnych źródeł energii oraz rozwojowi polskiej elektroenergetyki. W spotkaniu uczestniczyło 40 uczniów kształcących się w zawodach technik elektronik oraz technik elektryk. Dla uczniów spotkanie z kolegami z branży było ciekawym wydarzeniem które pokazuje że energetyka, elektryka jest interesująca.

Zbigniew Brzeski
Prezes Szkolnego Koła SEP przy Zespole Szkół w Połańcu

Sympozjum_MTP
Sympozjum_MTP

W dniu 7 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze w kadencji posiedzenie CKWH SEP, któremu przewodniczył kol. Wiesław Michalski. Spośród 11. członków powołanych przez ZG SEP wybrano Prezydium Komisji powierzając funkcję zastępcy przewodniczącego kolegom Wiesławowi Broćkowi i Jerzemu Witkowskiemu, Małgorzata Gregorczyk została sekretarzem, a członkami Prezydium zostali: Jerzy Kołłątaj i Zbigniew Styczeń. Z ramienia Tarnobrzeskiego Oddziału SEP członkiem Komisji został kol. Jerzy Gajewski.

Więcej szczegółów dotyczących tego wydarzenia można przeczytać pod linkiem: Pierwsze posiedzenie Centralnej Komisji Wyróżnień Honorowych SEP

Szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia przygotowujące
do egzaminów kwalifikacyjnych

Egzaminy

Egzaminy

Wydajemy świadectwa upoważniające
do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty do pobrania przydatne
przy współpracy z SEP

(C) 1990 - 2023

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnobrzeski w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies