szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo

Akualności

W dniu 26 stycznia 2018r. w restauracji SONATA w Tarnobrzegu odbyły się obchody Jubileuszu 55-lecia powstania Koła SEP przy KiZPS „Siarkopol”, których organizatorem był Zarząd Koła „Siarkopol” przy współudziale Zarządu Koła Grodzkiego skupiającego w swych szeregach emerytowanych pracowników „Siarkopolu”. W spotkaniu liczny udział wzięli zarówno obecni, jak i byli członkowie obu Kół, członkowie Zarządu Tarnobrzeskiego Oddziału SEP z Prezesem Jerzym Mąsiorem na czele, przedstawiciele Kół SEP ze Stalowej Woli i Połańca, a także innych organizacji i stowarzyszeń naukowo-technicznych działających na naszym terenie, m.in. Wiceprezes SiTG kol. Henryk Galek.

Zaproszenie na uroczystości przyjęli także dyrektorzy największych zakładów pracy zatrudniających członków i działaczy SEP, m.in. Dyrektor Techniczny ZCh „Siarkopol” Jerzy Komarnicki, Dyrektor Techniczny Grupy Kapitałowej „Siarkopol” Ryszard Czajkowski. Prezydenta Miasta Tarnobrzega reprezentował Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury Pan Janusz Chabel.

Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Koła kol. Robert Kuśmierek, witając wszystkich uczestników i zaproszonych gości. Prezes przedstawił program obchodów Jubileuszu 55-lecia. Informację o bieżącej działalności Statutowej Koła SEP „Siarkopol” w Tarnobrzegu za okres 2012 – 2017 przedstawił kol. Jacek Zelik. Następnie kol. Ryszard Bakowski zaprezentował referat historyczny dot. „55-lecia Koła Siarkopol”, w którym przedstawił historię utworzenia Koła SEP przy KIZPS Siarkopol na tle wydarzeń związanych z odkryciem złóż siarki i powstaniem zagłębia siarkowego w rejonie Tarnobrzega.

W dalszej części uroczystości na ręce Prezesa spłynęły gratulację za wieloletnią działalność Koła „Siarkopol” oraz życzenia dalszych sukcesów i owocnej współpracy od Prezydenta Miasta Tarnobrzega, dyrektorów zakładów pracy, przedstawicieli Zarządów Kół SEP oraz SiTG. Prezes Tarnobrzeskiego Oddziału SEP Jan Mąsior wręczył Prezesowi Koła skromny upominek. Prezes Mąsior jednocześnie podziękował wszystkim Prezesom i członkom za wkład wniesiony w działalność Koła przez wszystkie lata jego istnienia, a także podkreślił jego istotny wpływ i znaczenie w strukturach Oddziału. Również V-ce prezes Józefa Okładło mówiła o istotnym znaczeniu Koła „Siarkopol”, i jego znaczącym wpływie na działalność Oddziału.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń za działalność na rzecz SEP. Odznaczenia wręczyli Prezesi – Jerzy Mąsior, Józefa Okładło i Robert Kuśmierek.

Kol. Jan Jagoda                                 – godność Zasłużony Senior SEP

Kol. Kazimierz Duliński                  – medal im. prof. M. Pożaryskiego

Kol. Andrzej Woś                            – medal im. prof. M. Pożaryskiego

Kol. Ryszard Łazowski                   – medal im. prof. St. Fryzego

Kol. Jan Wójcik                                 – medal im. prof. R. Dzieślewskiego

Kol. Grzegorz Kicak                        – ZOH SEP

Kol. Witold Kaczor                          – SOH SEP

Kolejnym punktem były prezentacje firm sponsorujących uroczystości 55-lecia Koła Siarkopol, t.j. REVICO S.A. i ELEKKTROMETAL-ENERGETYKA S.A. , które od kilku lat współpracują z firmami naszego regionu m.in. Zakładami Chemicznymi „Siarkopol”.

Największą fascynację wśród zebranych gości wywołał ostatni punkt uroczystości – koncert muzyki poważnej w wykonaniu kwartetu smyczkowego ANIMATO z udziałem wokalisty. Artyści z Rzeszowa zaprezentowali 40 minutowy, stojący na bardzo wysokim poziomie koncert muzyki klasycznej, z dużą dawką humoru, czym zyskali sobie ogromną sympatie wśród publiczności.

Na zakończenie Prezes Kuśmierek podziękował gościom i członkom SEP za udział w uroczystości i życzył wszystkim sukcesów na drodze zawodowej i członkowskiej w SEP.

W części nieoficjalnej przy wykwintnym poczęstunku odbyły się rozmowy i dyskusje koleżeńskie.

 

Opracował: Jacek Zelik

 

DSC00359.JPG   DSC00368.JPG       DSC00369.JPG

DSC00364.JPG    

 

DSC00376.JPG       DSC00381.JPG           DSC00385.JPG

 

 

 

 

Foto: Jacek Zelik

Uroczystość z okazji jubileuszu 65-lecia Koła SEP przy ESW odbyła się w dniu 4 października 2017r. w sali konferencyjnej Elektrowni Stalowa Wola. Uczestniczyło w niej blisko 50 osób. Wśród zaproszonych gości obecni byli: prezes SEP Piotr Szymczak, dyrektor Elektrowni Stalowa Wola Stanisław Cisek, wiceprezes Elektrociepłowni Stalowa Wola SA Aleksander Kurdej, dyrektor marketingu w Elektrobudowie Katowice SA Marek Płoński i kierownik sprzedaży w tej Firmie Marek Łukaszek, prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP Bolesław Pałac, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Tarnobrzeskiego SEP z prezesem Jerzym Mąsiorem oraz przedstawiciele wszystkich Kół SEP w Oddziale Tarnobrzeskim. Obecna była liczna grupa członków Koła–Jubilata.

Program uroczystości obejmował:

1. Rozpoczęcie, powitanie uczestników i prowadzenie – prezes Koła Adam Walczyk.

2. Rys historyczny Koła – referat w wykonaniu sekretarza Koła Daniela Karkoszki.

3. Wręczenie przez prezesa SEP Piotra Szymczaka i prezesa Oddziału Jerzego Mąsiora odznaczeń i medali stowarzyszeniowych osobom zasłużonym dla działalności Koła. Odznaczenia otrzymali: Adam Walczyk – Medal im. prof. Alfonsa Hoffmanna, Piotr Koza – Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, Mirosław Łysikowski, Grzegorz Szot, Andrzej Tkaczyk – ZOH SEP, Artur Baran, Grzegorz Leszczyński i Robert Kaczmarczyk – SOH SEP.

4. Wystąpienia zaproszonych gości – wszystkie były serdeczne ale szczególnie ciepło zabrzmiały gratulacje i życzenia prezesa Piotra Szymczaka i dyrektora Stanisława Ciska (od wielu lat członka Koła–Jubilata).

5. Referat n/t działalności Elektrobudowy Katowice SA – zaprezentowany przez dyrektora Marka Płońskiego.

6. Uroczystą kolację a w trakcie jej trwania kolejne gratulacje i życzenia, toasty okolicznościowe, wspomnienia o działalności stowarzyszeniowej dawnej, dyskusja o działalności obecnej, rozmowy koleżeńskie.

Należy nadmienić, że:

- Koło przy Elektrowni Stalowa Wola wybudowanej w ramach COP w latach 1938-39 rozpoczęło działalność w dniu 1 stycznia 1952r. a pierwszym przewodniczącym był Władysław Niemczycki.

- Główne kierunki pracy Koła na przestrzeni wielu lat to integracja elektryków i energetyków różnych specjalności, aktualizacja i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, współudział w rozbudowie i unowocześnianiu Elektrowni.

- W początkowych latach działalności, w związku z trwającym w tamtym okresie intensywnym rozwojem elektroenergetyki (m.in. rozbudowa Elektrowni Stalowa Wola) członkowie Koła brali udział w różnego rodzaju szkoleniach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, które miały przybliżyć szerokiemu gronu osób związanych z energetyką najnowsze osiągnięcia techniczne w tej dziedzinie. Organizowano wiele wycieczek technicznych do innych elektrowni w kraju.

- Z biegiem lat Koło podtrzymuje dobre tradycje z tamtego okresu. W dalszym ciągu Koło jest propagatorem dobrej wiedzy technicznej w zakładzie macierzystym a jego członkowie stanowią trzon działających przy ESW komisji sprawdzających kwalifikacje pracowników do prac przy urządzeniach energetycznych. Organizowane są interesujące wycieczki techniczno-krajoznawcze do nowo powstałych nowoczesnych przedsiębiorstw energetyki zawodowej oraz do obiektów historycznych.

- Obecny stan Koła to 51 członków, przy czym maksymalny stan ilościowy – 62 osoby – Koło osiągnęło w latach 1984-85. Skład obecnego Zarządu Koła jest następujący:

Adam Walczyk                                    – prezes
Daniel Karkoszka                               – sekretarz
Grzegorz Leszczyński                          – skarbnik
Tadeusz Bijok                                      – członek

Andrzej Tkaczyk                                  – członek

- Kilku Kolegów–członków Koła posiada staż stowarzyszeniowy ponad 40 lat – są to: Bogumił Ciuruś, Piotr Koza, Jerzy Kurzelewski, Franciszek Łojek, Bronisław Niemiec oraz Adam Walczyk (już 46 rok w SEP, w tym 18 lat pełniący funkcję prezesa Koła).

Opracowanie i zdjęcia: Bożena Bunarowska,

                                 Marian Bunarowski

 

1 Powitanie gości.jpg      2 Referat - Rys historyczny Koła.jpg   3 Wręczanie odnaczeń.jpg                 4 Panel gratulacyjny.jpg

 

    

 

 

          

Szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia przygotowujące
do egzaminów kwalifikacyjnych

Egzaminy

Egzaminy

Wydajemy świadectwa upoważniające
do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty do pobrania przydatne
przy współpracy z SEP

(C) 1990 - 2021

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnobrzeski w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies