szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo

Akualności

Zakończona została akcja sprawozdawczo - wyborcza w kołach działających przy Oddziale, poniżej podajemy składy zarządów Kół na kadencje 2018-2022

W dniu 15 grudnia 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Koła Grodzkiego, na którym wybrano nowe władze Koła na kadencję 2018-2022

Skład nowego Zarządu:

Kol. Ryszard Bakowski - Prezes Koła

Kol. Kazimierz Duliński - V-ce Prezes

Kol. Grzegorz Kicak - Sekretarz

Kol.Stanisław Radosz - Skarbnik

W dniu 22.01.2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Koła przy Elektrowni w Połańcu, na którym wybrano nowe władze Koła na kadencję 2018-2022

Skład nowego Zarządu:

Kol. Tomasz Łukaszek - prezes Koła

Kol. Jerzy Kuczyński - V-ce Prezes

Kol. Danuta Taras      - Skarbnik

Kol. Mariusz Żurawski - Sekretarz

Kol. Jarosław Juszyński, Marek Wojdan, Arkadiusz Bobrowski - członkowie Zarządu

W dniu 25 stycznia2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Koła przy ESW w Stalowej Woli, na którym wybrano nowe władze Koła na kadencję 2018-2022

Skład nowego Zarządu:

Kol. Adam Walczyk - Prezes Koła

Kol. Daniel Karkoszka - Sekretarz

Kol.Grzegorz Leszczyński - Skarbnik

Kol. Tadeusz Bijok, Janusz Teper - członkowie Zarządu

W dniu7 luty 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Koła  w Stalowej Woli, na którym wybrano nowe władze Koła na kadencję 2018-2022

Skład nowego Zarządu:

Kol. Krzysztof Otto - Prezes Koła

Kol. Janina Sawicka   - Skarbnik

Kol. Mirosław Rup - Sekretarz

Kol. Włodzimierz Surma, Wiktor Popiel, Marian Bunarowski, Andrzej Balawender, Andrzej Latawiec - członkowie Zarządu

W dniu 15 luty 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Koła  Siarkopol, na którym wybrano nowe władze Koła na kadencję 2018-2022

Skład nowego Zarządu:

Kol. Robert Kuśmierek - Prezes Koła

Kol. Barbara Łazowska   - Skarbnik

Kol. Jacek Zelik - Sekretarz

Kol. Jerzy Mąsior, Józef Napieracz, Andrzej Kaczor, Witold Kaczor,Grzegorz Skowron, Henryk Śliwiński, Andrzej Woś  - członkowie Zarządu

W miesiącu lutym 2018r. Oddział organizuje egzaminy kwalifikacyjne na stanowiska dozoru i eksploatacji w zakresie grupy 1,2,3.
Odbywać się one będą w dniach 6 i 20 luty.

Egzamin rozpoczyna się o godz. 15.00.

Ważne,  zmiana opłaty egzaminacyjnej!!!

Opłata egzaminacyjna od dnia 1 stycznia 2018r. wynosi 210,00zł.

 

Płatne na nasze konto nr 56 1020 4913 0000 9502 0010 1733, najpóźniej w dniu egzaminu.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowych dodatkowych terminów egzaminów, po uprzednim uzgodnieniu z biurem Oddziału.

Szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia przygotowujące
do egzaminów kwalifikacyjnych

Egzaminy

Egzaminy

Wydajemy świadectwa upoważniające
do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty do pobrania przydatne
przy współpracy z SEP

(C) 1990 - 2018

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies