szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo

Akualności

W miesiącu czerwcu 2018r. Oddział organizuje egzaminy kwalifikacyjne na stanowiska dozoru i eksploatacji w zakresie grupy 1,2,3.
Odbywać się one będą w dniach 5 i 19 czerwca.

Egzamin rozpoczyna się o godz. 15.00.

Ważne,  zmiana opłaty egzaminacyjnej!!!

Opłata egzaminacyjna od dnia 1 stycznia 2018r. wynosi 210,00zł.

Płatne na nasze konto nr 56 1020 4913 0000 9502 0010 1733, najpóźniej w dniu egzaminu.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowych dodatkowych terminów egzaminów, po uprzednim uzgodnieniu z biurem Oddziału.

 

Zarząd Oddziału i Przedstawiciele Zarządów Kół w Oddziale Tarnobrzeskim SEP spotkali się z emerytami w dniu 7 kwietnia 2018r. w Tarnobrzegu w Restauracji Sonata. W spotkaniu wzięło udział blisko 50 osób.

Zaproszonych gości przywitała oraz spotkanie prowadziła Józefa Okładło – prezes Oddziału na kadencję 2018-2022.

W pierwszej części spotkania miało miejsce:

1. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień:

◦ Kol. Ryszardowi Bakowskiemu – Szafirowej Odznaki Honorowej SEP,

◦ Kol. Józefowi Napieraczowi – Srebrnej Odznaki Honorowej NOT,

◦ Kol. Tadeuszowi Osetkowi – dyplomu i okolicznościowego upominku za wieloletnią pracę w SEP,

2. Przypomnienie składu Zarządu Oddziału z kadencji 2014-2018 oraz omówienie działalności statutowej Oddziału w minionym roku – prezes poprzedniego Zarządu Jerzy Mąsior,

3. Prezentacja Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2018-2022 oraz przedstawienie kierunków pracy Oddziału w nowej kadencji – prezes Józefa Okładło

Część druga spotkania miała formę rozmów koleżeńskich o działalności stowarzyszeniowej. Koleżanki i Koledzy dzielili się również wrażeniami z życia osobistego i rodzinnego.

Spotkania z emerytami od kilku lat stanowią stałą i ważną pozycję w działalności naszego Oddziału.

Niezależnie od spotkania odbyło się krótkie zebranie Zarządu Oddziału w celu omówienia spraw bieżących.

 

 1.jpg                2.jpg                          5.jpg                      4.jpg                                                3.jpg                              6 Zebranie Zarządu.jpg                 

Opracowanie: Bożena Bunarowska

W dniu 26 stycznia 2018r. w restauracji SONATA w Tarnobrzegu odbyły się obchody Jubileuszu 55-lecia powstania Koła SEP przy KiZPS „Siarkopol”, których organizatorem był Zarząd Koła „Siarkopol” przy współudziale Zarządu Koła Grodzkiego skupiającego w swych szeregach emerytowanych pracowników „Siarkopolu”. W spotkaniu liczny udział wzięli zarówno obecni, jak i byli członkowie obu Kół, członkowie Zarządu Tarnobrzeskiego Oddziału SEP z Prezesem Jerzym Mąsiorem na czele, przedstawiciele Kół SEP ze Stalowej Woli i Połańca, a także innych organizacji i stowarzyszeń naukowo-technicznych działających na naszym terenie, m.in. Wiceprezes SiTG kol. Henryk Galek.

Zaproszenie na uroczystości przyjęli także dyrektorzy największych zakładów pracy zatrudniających członków i działaczy SEP, m.in. Dyrektor Techniczny ZCh „Siarkopol” Jerzy Komarnicki, Dyrektor Techniczny Grupy Kapitałowej „Siarkopol” Ryszard Czajkowski. Prezydenta Miasta Tarnobrzega reprezentował Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury Pan Janusz Chabel.

Otwarcia uroczystości dokonał Prezes Koła kol. Robert Kuśmierek, witając wszystkich uczestników i zaproszonych gości. Prezes przedstawił program obchodów Jubileuszu 55-lecia. Informację o bieżącej działalności Statutowej Koła SEP „Siarkopol” w Tarnobrzegu za okres 2012 – 2017 przedstawił kol. Jacek Zelik. Następnie kol. Ryszard Bakowski zaprezentował referat historyczny dot. „55-lecia Koła Siarkopol”, w którym przedstawił historię utworzenia Koła SEP przy KIZPS Siarkopol na tle wydarzeń związanych z odkryciem złóż siarki i powstaniem zagłębia siarkowego w rejonie Tarnobrzega.

W dalszej części uroczystości na ręce Prezesa spłynęły gratulację za wieloletnią działalność Koła „Siarkopol” oraz życzenia dalszych sukcesów i owocnej współpracy od Prezydenta Miasta Tarnobrzega, dyrektorów zakładów pracy, przedstawicieli Zarządów Kół SEP oraz SiTG. Prezes Tarnobrzeskiego Oddziału SEP Jan Mąsior wręczył Prezesowi Koła skromny upominek. Prezes Mąsior jednocześnie podziękował wszystkim Prezesom i członkom za wkład wniesiony w działalność Koła przez wszystkie lata jego istnienia, a także podkreślił jego istotny wpływ i znaczenie w strukturach Oddziału. Również V-ce prezes Józefa Okładło mówiła o istotnym znaczeniu Koła „Siarkopol”, i jego znaczącym wpływie na działalność Oddziału.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń za działalność na rzecz SEP. Odznaczenia wręczyli Prezesi – Jerzy Mąsior, Józefa Okładło i Robert Kuśmierek.

Kol. Jan Jagoda                                 – godność Zasłużony Senior SEP

Kol. Kazimierz Duliński                  – medal im. prof. M. Pożaryskiego

Kol. Andrzej Woś                            – medal im. prof. M. Pożaryskiego

Kol. Ryszard Łazowski                   – medal im. prof. St. Fryzego

Kol. Jan Wójcik                                 – medal im. prof. R. Dzieślewskiego

Kol. Grzegorz Kicak                        – ZOH SEP

Kol. Witold Kaczor                          – SOH SEP

Kolejnym punktem były prezentacje firm sponsorujących uroczystości 55-lecia Koła Siarkopol, t.j. REVICO S.A. i ELEKKTROMETAL-ENERGETYKA S.A. , które od kilku lat współpracują z firmami naszego regionu m.in. Zakładami Chemicznymi „Siarkopol”.

Największą fascynację wśród zebranych gości wywołał ostatni punkt uroczystości – koncert muzyki poważnej w wykonaniu kwartetu smyczkowego ANIMATO z udziałem wokalisty. Artyści z Rzeszowa zaprezentowali 40 minutowy, stojący na bardzo wysokim poziomie koncert muzyki klasycznej, z dużą dawką humoru, czym zyskali sobie ogromną sympatie wśród publiczności.

Na zakończenie Prezes Kuśmierek podziękował gościom i członkom SEP za udział w uroczystości i życzył wszystkim sukcesów na drodze zawodowej i członkowskiej w SEP.

W części nieoficjalnej przy wykwintnym poczęstunku odbyły się rozmowy i dyskusje koleżeńskie.

 

Opracował: Jacek Zelik

 

DSC00359.JPG   DSC00368.JPG       DSC00369.JPG

DSC00364.JPG    

 

DSC00376.JPG       DSC00381.JPG           DSC00385.JPG

 

 

 

 

Foto: Jacek Zelik

Szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia przygotowujące
do egzaminów kwalifikacyjnych

Egzaminy

Egzaminy

Wydajemy świadectwa upoważniające
do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty do pobrania przydatne
przy współpracy z SEP

(C) 1990 - 2018

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies