szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo

Akualności

kosowicz 3bd60

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że po długiej i ciężkiej chorobie dnia 2 lipca 2021 roku w wieku 65 lat zmarł nasz Kolega

                                                                             Ś.P. Jan Kosowicz

Inżynier automatyk, członek Koła SEP przy Elektrowni w Połańcu. Wieloletni pracownik Elektrowni Połaniec, od 2005 roku pracował w firmie APP Sp. z o.o. w Połańcu.

Jego odejście poruszyło nas wszystkich. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako niezwykła osobowość - koleżeński, pomocny, zawsze empatyczny, uśmiechnięty, aktywny działacz społeczny.

Niech spoczywa w pokoju.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Żonie i Rodzinie Zmarłego składają

Prezes Oddziału Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Zarząd Oddziału oraz Koleżanki i Koledzy.

W dniu 10 czerwca br. odbył się kolejny Międzynarodowy Dzień Elektryka (MDE). Dzień ten jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów zajmujących się szeroko pojętą dziedziną elektryki, a także przyjaciół i sojuszników naszego Stowarzyszenia.
W drugiej części wydarzenia podjęta została niezwykle ważna i aktualna tematyka – przedstawione zostały informacje nt. działań polskich i zagranicznych elektryków w zakresie walki z pandemią koronawirusa. W SEP powołano specjalny zespół koordynacyjny na czele z prof. Aleksandrem Sieroniem. Dostrzegając wagę problemu i niebezpieczeństwo, w trosce o zdrowie nasze i naszych najbliższych na zakończenie MDE odczytany został apel do członków SEP i społeczności elektryków w Polsce w sprawie włączenia się w walkę z koronawirusem i zaszczepienie się. Z apelem można się zapoznać pod linkiem Apel Prezesa SEP Piotra Szymczaka do członków SEP i społeczności elektryków w Polsce w sprawie włączenia się w walkę z koronawirusem
Razem postarajmy się przekonać do wzięcia udziału w akcji szczepień jak największą grupę naszych Koleżanek i Kolegów, współpracowników, przyjaciół i znajomych. Życzę wszystkim dużo zdrowia i przesyłam koleżeńskie pozdrowienia.

Prezes Oddziału SEP Tarnobrzeg

Józefa Okładło

       OSTATNIE POŻEGNANIE – Ś.P. RYSZARD HERNIK (1930-2021)

 ryszard hernik

           

Z głębokim żalem informujemy,
że 31 maja 2021 r. w wieku 91 lat zmarł nasz Kolega
ś.p.
Ryszard Hernik

Zasłużony Senior Stowarzyszenia Elektryków Polskich, członek Koła SEP w Stalowej Woli od 1954r. Absolwent Politechniki Warszawskiej i Politechniki Lubelskiej. W pracy zawodowej do przejścia na emeryturę w 1995r. związany nieprzerwanie z Hutą Stalowa Wola. Wieloletni główny automatyk a następnie dyrektor Zakładu Energetycznego Huty. Specjalizację w dziedzinie elektrotermii uwieńczył uzyskaniem doktoratu w 1985r. Posiadał rozległe zainteresowania i bogatą wiedzę w wielu dziedzinach. Był aktywnym działaczem macierzystego Koła SEP w Stalowej Woli i Oddziału Tarnobrzeskiego SEP jako inicjator i współorganizator przedsięwzięć stowarzyszeniowych. Przez okres kilku kadencji pełnił funkcję członka władz Oddziału, w tym funkcję wiceprezesa. Był członkiem ZG SEP i członkiem Polskiego Komitetu Elektrotermii przy ZG SEP i ZG SITH. Był delegatem Oddziału na Walne Zjazdy SEP w latach 1978–1998r. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej dla elektryków. Angażował się w działalność Rady FSNT-NOT w Tarnobrzegu. Na emeryturze pozostał nadal aktywny w działalności SNT, w szczególności Stowarzyszenia Elektryków Polskich.        

Uhonorowany wysokimi odznaczeniami stowarzyszeniowymi SEP, SITPH, NOT oraz samorządowymi i państwowymi.

Żegnamy z wielkim smutkiem i żalem serdecznego Kolegę i Przyjaciela.

Szczere wyrazy współczucia Żonie i Rodzinie Zmarłego

składają

Zarząd Oddziału Tarnobrzeskiego SEP i Zarząd Koła SEP w Stalowej Woli

oraz Koleżanki i Koledzy

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 8 czerwca 2021r. o godz. 14:00 na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli przy ul.Ofiar Katynia

Szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia przygotowujące
do egzaminów kwalifikacyjnych

Egzaminy

Egzaminy

Wydajemy świadectwa upoważniające
do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty do pobrania przydatne
przy współpracy z SEP

(C) 1990 - 2021

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnobrzeski w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies