szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo

Akualności

W miesiącu grudniu br. Oddział organizuje egzaminy kwalifikacyjne na stanowiska dozoru i eksploatacji w zakresie grupy 1,2,3.
Odbywać się one będą w dniach 5 i 19 grudnia.

Egzamin rozpoczyna się o godz. 15.00.

Ważne!

Opłata egzaminacyjna od dnia 1 stycznia 2017r. wynosi 200,00zł.

Płatne na nasze konto nr 56 1020 4913 0000 9502 0010 1733, najpóźniej w dniu egzaminu.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wyznaczenia dodatkowych dodatkowych terminów egzaminów, po uprzednim uzgodnieniu z biurem Oddziału.

Uroczystość z okazji jubileuszu 65-lecia Koła SEP przy ESW odbyła się w dniu 4 października 2017r. w sali konferencyjnej Elektrowni Stalowa Wola. Uczestniczyło w niej blisko 50 osób. Wśród zaproszonych gości obecni byli: prezes SEP Piotr Szymczak, dyrektor Elektrowni Stalowa Wola Stanisław Cisek, wiceprezes Elektrociepłowni Stalowa Wola SA Aleksander Kurdej, dyrektor marketingu w Elektrobudowie Katowice SA Marek Płoński i kierownik sprzedaży w tej Firmie Marek Łukaszek, prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP Bolesław Pałac, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Tarnobrzeskiego SEP z prezesem Jerzym Mąsiorem oraz przedstawiciele wszystkich Kół SEP w Oddziale Tarnobrzeskim. Obecna była liczna grupa członków Koła–Jubilata.

Program uroczystości obejmował:

1. Rozpoczęcie, powitanie uczestników i prowadzenie – prezes Koła Adam Walczyk.

2. Rys historyczny Koła – referat w wykonaniu sekretarza Koła Daniela Karkoszki.

3. Wręczenie przez prezesa SEP Piotra Szymczaka i prezesa Oddziału Jerzego Mąsiora odznaczeń i medali stowarzyszeniowych osobom zasłużonym dla działalności Koła. Odznaczenia otrzymali: Adam Walczyk – Medal im. prof. Alfonsa Hoffmanna, Piotr Koza – Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, Mirosław Łysikowski, Grzegorz Szot, Andrzej Tkaczyk – ZOH SEP, Artur Baran, Grzegorz Leszczyński i Robert Kaczmarczyk – SOH SEP.

4. Wystąpienia zaproszonych gości – wszystkie były serdeczne ale szczególnie ciepło zabrzmiały gratulacje i życzenia prezesa Piotra Szymczaka i dyrektora Stanisława Ciska (od wielu lat członka Koła–Jubilata).

5. Referat n/t działalności Elektrobudowy Katowice SA – zaprezentowany przez dyrektora Marka Płońskiego.

6. Uroczystą kolację a w trakcie jej trwania kolejne gratulacje i życzenia, toasty okolicznościowe, wspomnienia o działalności stowarzyszeniowej dawnej, dyskusja o działalności obecnej, rozmowy koleżeńskie.

Należy nadmienić, że:

- Koło przy Elektrowni Stalowa Wola wybudowanej w ramach COP w latach 1938-39 rozpoczęło działalność w dniu 1 stycznia 1952r. a pierwszym przewodniczącym był Władysław Niemczycki.

- Główne kierunki pracy Koła na przestrzeni wielu lat to integracja elektryków i energetyków różnych specjalności, aktualizacja i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, współudział w rozbudowie i unowocześnianiu Elektrowni.

- W początkowych latach działalności, w związku z trwającym w tamtym okresie intensywnym rozwojem elektroenergetyki (m.in. rozbudowa Elektrowni Stalowa Wola) członkowie Koła brali udział w różnego rodzaju szkoleniach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, które miały przybliżyć szerokiemu gronu osób związanych z energetyką najnowsze osiągnięcia techniczne w tej dziedzinie. Organizowano wiele wycieczek technicznych do innych elektrowni w kraju.

- Z biegiem lat Koło podtrzymuje dobre tradycje z tamtego okresu. W dalszym ciągu Koło jest propagatorem dobrej wiedzy technicznej w zakładzie macierzystym a jego członkowie stanowią trzon działających przy ESW komisji sprawdzających kwalifikacje pracowników do prac przy urządzeniach energetycznych. Organizowane są interesujące wycieczki techniczno-krajoznawcze do nowo powstałych nowoczesnych przedsiębiorstw energetyki zawodowej oraz do obiektów historycznych.

- Obecny stan Koła to 51 członków, przy czym maksymalny stan ilościowy – 62 osoby – Koło osiągnęło w latach 1984-85. Skład obecnego Zarządu Koła jest następujący:

Adam Walczyk                                    – prezes
Daniel Karkoszka                               – sekretarz
Grzegorz Leszczyński                          – skarbnik
Tadeusz Bijok                                      – członek

Andrzej Tkaczyk                                  – członek

- Kilku Kolegów–członków Koła posiada staż stowarzyszeniowy ponad 40 lat – są to: Bogumił Ciuruś, Piotr Koza, Jerzy Kurzelewski, Franciszek Łojek, Bronisław Niemiec oraz Adam Walczyk (już 46 rok w SEP, w tym 18 lat pełniący funkcję prezesa Koła).

Opracowanie i zdjęcia: Bożena Bunarowska,

                                 Marian Bunarowski

 

1 Powitanie gości.jpg      2 Referat - Rys historyczny Koła.jpg   3 Wręczanie odnaczeń.jpg                 4 Panel gratulacyjny.jpg

 

    

 

 

          

Dzień Energetyka 2017

          Jak co roku członkowie SEP Oddziału Tarnobrzeskiego spotkali się z okazji Dnia Energetyka. Spotkanie z udziałem 84 osób odbyło się 8 września w Restauracji Złoty Dukat w Tarnobrzegu. Organizatorem były tarnobrzeskie Koła SEP – Koło Grodzkie i Koło przy KiZPS Siarkopol.

Spotkanie otworzył i uczestników powitał prezes Oddziału Jerzy Mąsior. Odczytał on również referat n.t. historii Dnia Energetyka i Dnia Elektryka przygotowany przez nieobecnego prezesa Koła Grodzkiego Ryszarda Bakowskiego. Informację o ważniejszych wydarzeniach w działalności Oddziału Tarnobrzeskiego SEP w okresie od września 2016r. do września 2017r. przedstawił wiceprezes Oddziału Marian Bunarowski.

W zakończeniu pierwszej części spotkania prezes Oddziału Jerzy Mąsior oraz prezes Koła SEP przy KiZPS Siarkopol Robert Kuśmierek złożyli elektrykom i energetykom z okazji ich branżowego święta okolicznościowe życzenia. Druga część miała formę biesiady z zabawą taneczną. W podgrupach prowadzono rozmowy o działalności stowarzyszeniowej, pracy zawodowej i życiu prywatnym.

                             2017.09.08 Dzień Energetyka Złoty Dukat Tarnobrzeg 020s.jpg    2017.09.08 Dzień Energetyka Złoty Dukat Tarnobrzeg 024 s.jpg                                    2017.09.08 Dzień Energetyka Złoty Dukat Tarnobrzeg 007s.jpg   2017.09.08 Dzień Energetyka Złoty Dukat Tarnobrzeg 008s.jpg                              

                                                                           2017.09.08 Dzień Energetyka Złoty Dukat Tarnobrzeg 026s.jpg

 

 

 

 

Opracowanie i zdjęcia: Bożena Bunarowska

Szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia przygotowujące
do egzaminów kwalifikacyjnych

Egzaminy

Egzaminy

Wydajemy świadectwa upoważniające
do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty do pobrania przydatne
przy współpracy z SEP

(C) 1990 - 2017

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka cookies