szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo
szkolenia
egzaminy kwalifikacyjne
doradztwo
SEP Tarnobrzeg: Szkolenia, Egzaminy kwalifikacyjne, Doradztwo

Akualności

Dzień Energetyka 2017

          Jak co roku członkowie SEP Oddziału Tarnobrzeskiego spotkali się z okazji Dnia Energetyka. Spotkanie z udziałem 84 osób odbyło się 8 września w Restauracji Złoty Dukat w Tarnobrzegu. Organizatorem były tarnobrzeskie Koła SEP – Koło Grodzkie i Koło przy KiZPS Siarkopol.

Spotkanie otworzył i uczestników powitał prezes Oddziału Jerzy Mąsior. Odczytał on również referat n.t. historii Dnia Energetyka i Dnia Elektryka przygotowany przez nieobecnego prezesa Koła Grodzkiego Ryszarda Bakowskiego. Informację o ważniejszych wydarzeniach w działalności Oddziału Tarnobrzeskiego SEP w okresie od września 2016r. do września 2017r. przedstawił wiceprezes Oddziału Marian Bunarowski.

W zakończeniu pierwszej części spotkania prezes Oddziału Jerzy Mąsior oraz prezes Koła SEP przy KiZPS Siarkopol Robert Kuśmierek złożyli elektrykom i energetykom z okazji ich branżowego święta okolicznościowe życzenia. Druga część miała formę biesiady z zabawą taneczną. W podgrupach prowadzono rozmowy o działalności stowarzyszeniowej, pracy zawodowej i życiu prywatnym.

                             2017.09.08 Dzień Energetyka Złoty Dukat Tarnobrzeg 020s.jpg    2017.09.08 Dzień Energetyka Złoty Dukat Tarnobrzeg 024 s.jpg                                    2017.09.08 Dzień Energetyka Złoty Dukat Tarnobrzeg 007s.jpg   2017.09.08 Dzień Energetyka Złoty Dukat Tarnobrzeg 008s.jpg                              

                                                                           2017.09.08 Dzień Energetyka Złoty Dukat Tarnobrzeg 026s.jpg

 

 

 

 

Opracowanie i zdjęcia: Bożena Bunarowska

W dniu 31 maja mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Międzynarodowym Dniu Elektryka im. Andrè Marie Ampère oraz Ogólnopolską inaugurację Roku Prof. Włodzimierza Krukowskiego, które zostały zorganizowane przez Radomski Oddział SEP oraz ENEA Wytwarzanie – Elektrownia Kozienice w Świerżach Górnych. Nasz Oddział SEP Tarnobrzeg był reprezentowany przez: Józefę Okładło – Wiceprezes Oddziału, oraz członków: Adama Kwiatkowskiego, Wojciecha Krasę, Łukasza Glicę, oraz moją osobę.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10:00 w budynku na terenie Elektrowni Kozienice oficjalnym otwarciem i powitaniem gości przez Prezesa Oddziału Radomskiego – Wiesława Michalskiego. Następnie krótkie przemówienia wygłosili: Krzysztof Figat – Prezes ENEA Wytwarzanie, Tomasz Śmietanka – Burmistrz Gminy Kozienice oraz ks. Sławomir Zyga. Na tą uroczystość przybył również Prezes SEP – Piotr Szymczak, który w swoim wystąpieniu podkreślił wyraźnie jak ważny jest to dzień dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Następnie przystąpiono do wręczenia nagród w Konkursie na najaktywniejsze koło SEP prowadzonym przez przewodniczącego komisji Andrzeja Klaczkowskiego oraz w Konkursie im. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w czasopismach SEP w roku 2016 prowadzonym przez przewodniczącego komisji Andrzeja Wac-Włodarczyka. Nagrody wręczał i gratulował osobiście Prezes Piotr Szymczak, z którym laureaci pozowali do wspólnego zdjęcia pamiątkowego.

Po rozdaniu nagród przystąpiono do części merytorycznej. Rozpoczął ją wykład kol. Joanny Perkuszewskiej – „Andrè Marie Ampère – uczony, odkrywca praw rządzących elektryką”. Koleżanka Joanna przedstawiła sylwetkę Ampèr’a w ciekawy sposób przybliżając ten kawałek historii o początkach elektryki. Kolejną prezentację w postaci referatu historycznego przedstawił kol. Jerzy Hickiewicz – „Patron Roku 2017 – prof. dr inż. Włodzimierz Krukowski (1887-1941)”. Kolega Hickiewicz przedstawił smutną historię o wielkim uczonym polskim inżynierze, który był profesorem Politechniki Lwowskiej, opublikował ponad 20 prac naukowych i zgłosił ponad 60 patentów. Zginął zamordowany przez Niemców podczas okupacji Lwowa. Prelegent przedstawił również fragmentu filmu nakręconego przez TVP Historia o prof. Krukowskim i wyjeździe przedstawicieli SEPu do Lwowa w celu uczczenia pamięci o polskim uczonym. Kolejne dwie prezentacje dotyczyły realizacji projektu budowy bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice o mocy 1075MW o czym opowiedział Tomasz Wójcik. Ostatnim wykładem był „Perspektywy rozwoju sieci energetycznych najwyższych napięć w Polsce” wygłoszony przez przedstawiciela PSE Oddział w Radomiu.

Ostatnim i moim zdaniem najciekawszym punktem konferencji było zwiedzanie Elektrowni w Kozienicach. Część osób chętnych miała możliwość zwiedzania Nowego Bloku nr 11, a część chętnych osób mogła zwiedzić pozostała część elektrowni. Przedstawiciele Naszego Oddziału uczestniczyli w grupie drugiej i dzięki temu mieliśmy okazję zobaczyć: Halę Maszyn, Nastawnie bloków 200 MW i 500 MW, Nastawnie Instalacji Odsiarczania i wiele innych ciekawych punktów. Po zakończonym zwiedzaniu wszyscy zgromadzili się w Restauracji „Jowita” gdzie przy obiedzie można było podyskutować o rozwiązaniach stosowanych w zaprzyjaźnionej Elektrowni Kozienice, a także spotkać się osobiście z Prezesem SEP – Piotrem Szymczakiem.Członek Oddziału SEP Tarnobrzeg

Wojciech Kubik

Członek Oddziału SEP Tarnobrzeg

DSC_0591.JPG

 

 

                              

 

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy,

W dniu 17 maja obchodzony jest od lat "Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego" (ŚDTiSI). Główną imprezą obchodów ŚDTiSI organizowanych przez SEP, stała się od kilku lat coroczna Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) "Polska w drodze do Społeczeństwa Informacyjnego". KOS, organizowana od 2000 r. chlubi się tradycyjnie Patronatem Marszałka  Sejmu RP, który zwyczajowo udostępnia na potrzeby jej obrad Salę Kolumnową. Corocznie, w nawiązaniu do hasła ŚDTiSI ogłaszanego przez ITU, ustalane jest hasło szczegółowe KOS. Zgodnie z tradycją, tegoroczna XVIII KOS, odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP w dniu 22 maja 2017r., pod trudnym do przetłumaczenia w zwartej formie hasłem: "Big Data for Big Impact".

Tegoroczne hasło XVIII KOS, dotyczące wielkich kolekcji gromadzonych masowo danych i ich wzrastającego wpływu na możliwość uzyskania informacji dotyczących różnorodnych zagadnień, to stosunkowo nowy obszar problemów jakie powstają w obszarze społeczeństwa informacyjnego i są związane z masową cyfryzacją różnorodnych obszarów działalności ludzkiej.

Na  tegorocznej  konferencji nasz Oddział reprezentowali: Prezes Zarządu  Koła przy Elektrowni w Połańcu oraz dwóch członków tego Koła,

poniżej ich zdjęcie z Prezesem SEP Piotrem Szymczak.

                                                               kos acac5

 

 

Szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia przygotowujące
do egzaminów kwalifikacyjnych

Egzaminy

Egzaminy

Wydajemy świadectwa upoważniające
do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji

Do pobrania

Do pobrania

Dokumenty do pobrania przydatne
przy współpracy z SEP

(C) 1990 - 2021

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Tarnobrzeski w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies